آغاز

سایت عکس آنلاین در آذر 1388 توسط چند عکاس جوان راه‌اندازی شد و هدف خود را تولید محتوای تخصصی پیرامون عکاسی به زبان فارسی قرار داد.

سایت عکس‌آنلاین

رسانه تخصصی عکاسی

تولید محتوا

تولید محتوا در عکس آنلاین به شکل تالیف، ترجمه و بازنشر و در دسته‌بندی «تولیدات متن محور»، «تولیدات مبتنی بر عکس» و «تولیدات تکنولوژی‌های جدید» انجام می‌شود.

تکنولوژی

مدیریت محتوای عکس آنلاین، از طریق نرم‌افزار WordPress فارسی بر پایه PHP و MySQL انجام می‌شود.

مستقل و حرفه‌ای

عکس آنلاین یک رسانه غیر دولتی است، مطالب منتشر شده در آن صرفا بصورت تخصصی در حوزه عکاسی تعریف می شود و امکانات آن متعلق به تمام عکاسان ایرانی است.

همکاران

تمامی همکاران عکس آنلاین داوطلبانه فعالیت می کنند. در عین حال عکس آنلاین از همکاری محتوایی، اجرایی و تبلیغاتی با حفظ معیارهای خود استقبال می‌کند.

  • عکس آنلاین همیشه به دنبال همکاری‌های جدید است.

    به عکس آنلاین بپیونید !

برترین مطالب